Personalliggare inom bygg

Skatteverket förtydligar att det endast är byggarbetsplatser inom Sverige som omfattas av krav på personalliggare, skyldigheter avser int...

Moms vid överlåtelse

Skatteverket har kommit med ställningstagande gällande överlåtelse av verksamhet och när ingående skatt inte skulle varit avdragsgill ...

Idrottsdomares skatt

Skatteverket förtydligar att en idrottsdomar inte definieras som idrottsman i den mening som avses i 3 § A-SINK oavsett om domaren finns p...

Samfälligheters moms

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i fyra mål slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar int...

Minskade lager

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att svenska företags lager minskade med 6,8 mdkr i fasta priser/ nedgång med 1,2 % i volym, under ...

Ökad aktivitet

I Regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen uttalas bland annat att Arbetsförmedlingen ska öka antalet deltagare i arbetsmarkna...