Förstärkt AI-förmåga i Sverige

Regeringen tillsätter en AI-kommission med uppdrag att identifiera behov av och lämna förslag på åtgärder för att stärka en hållbar...

Industrins orderingång minskar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång minskade med 4,8 %  i oktober 2023 jämfört med september.

Jämställdhet och internationalisering

Tillväxtanalys har publicerat en kunskapsöversikt om hur företags internationalisering påverkar jämställdheten och hur lönegapet mell...

Distansutbildning ökar

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en markant ökning av personalutbildning på distans. Från 2016 till 2022 har andelen personalutb...

Flytt till Sverige

Skatteverket erbjuder möjlighet att på runt hälften av landets servicekontor boka tid i förväg för att anmäla folkbokföring vid flyt...

Reduktionsplikt

Riksdagen röstade ja till att kraven på reduktionsplikt för minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till 6% för 2024–2026 och ...