Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Regeringen föreslår i en proposition att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. Den ...

Återkallelse av F-skatt

Skatteverket kan återkalla ett godkännande för F-skatt när en juridisk person upphör att bedriva verksamhet utan att den juridiska p...

Brevlådor öppnar tillfälligt vid deklarationsslutet

Skatteverket öppnar i år brevlådor på ett sextiotal platser, för att underlätta för personer som vill lämna pappersdeklaration. D...

Förbättrad tjänst för den som anlitar redovisningsbyrå ...

Skatteverkets tjänst gör det möjligt för en redovisningsbyrå att göra klart hela deklarationen digitalt utom själva godkännandet....

Beskattning av engångsbelopp vid personskada

Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada, som utgår med flera engångsbelopp under olika år, är skattefri ti...

Ändrade momsregler vid gränsöverskridande handel mellan f...

Finansdepartementet föreslår i en promemoria vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen som ...