Srf konsulterna på Eget Företag

Torsdag till lördag den 7-9 november deltog Srf konsulterna på mässan Eget Företag som genomfördes på Stockholmsmässan i Älvsjö,...

Företrädaransvaret ska utredas

Regeringen har beslutat om utredningsdirektiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädaransvaret. Utreda...

Kostförmån 2020

En fri måltid om dagen, lunch eller middag, ska för beskattningsår 2020 värderas till 98 kr. Fri frukost ska värderas till 49 kr och...

Nybilspriser vid beräkning av bilförmån

Skatteverket har publicerat en uppdaterad lista med nybilspriser som ska tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivarav...

Momsavdrag för solcellsanläggning – kommentar

Skatteverket har publicerat en kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019-10-25. Domen gällde avdragsrätt för ingående m...

Friskvårdsbidrag – Hästkörning

Friskvårdsbidrag som ersättning för kostnader för kurs i hästkörning är inte en skattefri personalvårdsförmån. Det framgår av ...