Fler kan få skatteåterbäring i april

Skatteverket förlänger tiden för att ansluta sig till en digital brevlåda och möjligheten att få skatteåterbäring tidigt. Den som...

Nya regler för sjukskrivning från 1 juli

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva...

Antalet tilläggsavgifter för trängselskatt ökar kraftigt

En förklaring till den ökning som har skett av antalet tilläggsavgifter för trängselskatt tros vara att de fordonsägare som tar emo...

Starta Företag-broschyren 2018

En av nyheterna i årets broschyr är Starta företag-guiden som finns i mittuppslaget. Andra nyheter är information om GDPR, Skatteskol...

Ingen reducerad moms för kryddor och örter på kruka

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska det vara 25 procent moms vid försäljning av kryddor och örter på kruka. Lä...

Hanteringen av böter digitaliseras

I en proposition lämnar regeringen förslag som ska göra det möjligt att digitalt hantera böter och strafförelägganden. I framtiden...