Betalning för trängselskatteförmån

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig f...

En ny dataskyddslag

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har lämnat en proposition till r...

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjuk...

Regeringen har tidigare aviserat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. Ett sådant förslag har...

Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättels...

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg när den ska...

Moms vid förevisning av naturområden

Från och med den 1 januari 2018 omfattas förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationals...

Guide om GDPR på verksamt.se

Nu finns en guide på verksamt.se som kan hjälpa små företag att förbereda sig för att uppfylla kraven som den nya dataskyddsförord...