Fjärde extra ändringsbudgeten

Regering föreslår i en proposition att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt för egenföretagare, att möjlighet ges a...

Femte extra ändringsbudgeten

Regeringens femte extra ändringsbudget för 2020 innehåller förslag om bland annat förstärkt a-kassa, statligt stöd för hyresneds...

Att tänka på när årsredovisningen upprättas

Med anledning av coronavirusets effekter har Bokföringsnämnden sammanställt information om vad man bör tänka på när man upprättar...

Frågor och svar om kontrollbalansräkning

Ett aktiebolag som drabbas av effekterna av coronavirusets spridning kan komma i ett läge när styrelsen måste upprätta en kontrollbal...

Tillfälliga anstånd och företrädaransvar

Skatteverket förklarar i ett ställningstagande att de inte kommer ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas ...

Ingen moms på premier inom trav- och galoppsporten

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket så är premier som betalas ut till ägare av en travhäst som har genomfört ett premie...