Nyhet angående friskvårdsbidraget

Enligt Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2019 i mål nr 6561-18, innebär domen att ett friskvår...

Prisbasbelopp för 2020 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kr respektive 48 300 kr för år 2020. Läs mer...

Sänkt krav på aktiekapital

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktieb...

Ingångsavdrag

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer s...

Propositionsförteckning hösten 2019

Regeringskansliet har sammanställt en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas från och med 10 september 2019 ti...

Regeringen föreslår höjda bötesstraff för företag

Regeringen föreslår i en proposition att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kr till 500 miljoner kr för allvar...