Skatteavdrag grön teknik

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande efter att Skatterättsnämnden har prövat om skattereduktion för installation av g...

Styrräntan

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 3,75 med eventuell ytterligare sänkning två eller tre gånger under kommande halvår.

Svensk ekonomi

Finansdepartementets prognos om den svenska ekonomiska utvecklingen är att inflationen väntas nå målet under året trots försämrad arb...

Sanktionsavgift

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot företag som genom funktioner på  webb och i ap...

Unionsinternt förvärv av varor

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande moms av vara vid tillfällig användning i samband med överföring till Sverig...

Lånad lokal

Skatteverket har förtydligat att en anställds användning av arbetsgivarens lokaler för privata ändamål på fritiden utgör en skattepl...