Motion och annan friskvård i olika former

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande där man tydliggör var gränserna går för skattefri motion och annan friskvår...

Svartstädning och oredovisade förmåner granskas

I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Städ- och transportbranschen är i fokus i insatser...

Givaren beskattas när fordran avseende upplåten avverkning...

Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte anse...

Obetald avgift för vägtrafikregister ska drivas in

Den som är registrerad som ägare till ett fordon ska betala avgift för vägtrafikregistret. Nytt från februari är att om avgiften in...

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera bransche...

Åtta myndigheter har genomfört en ny insats mot brott i arbetslivet på drygt 150 företag inom bygg, skönhet, restaurang och bilvård...

Ingen ökning av svartarbete

Svartarbete som andel av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren. Däremot förekommer svarta arbetsinkomster i andra br...