Kapitalkravet för privata aktiebolag sänks

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebol...

Ekonomiska föreningar ska anmäla ordförande senast den 31...

Alla ekonomiska föreningar ska, enligt den lag som började gälla den 1 juli 2018, registrera en ordförande hos Bolagsverket. Om en an...

N9 – Begränsning av ränteavdrag

Skatteverket har skapat en blankett som i vissa fall ska bifogas till INK2, INK3 och INK4. Den ska användas av företag som har ett nega...

Beskattning vid försäljning av bostadsrätter

Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts vara lagertillgångar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska därför den kapit...

Moms – Uthyrning av möblerade lägenheter

Ett bolags uthyrning av möblerade lägenheter, med en hyrestid om fyra respektive fem månader, med möjlighet till förlängning, har a...

Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och h...

Höjd garantipension, förändringar i bostadstillägget för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet, det är några ...