Fler företag vill växa

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar att ett trendbrott i andel företag som vill växa. Företag so...

Styrränta

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att...

Höstbudgeten

Regeringen har presenterat höstbudgeten som har inriktning inflationsbekämpning, arbetslinje, ökad trygghet, effektiviserad klimatpolitik...

Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansva...

Arbetsmiljöverket tillsyn

Cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt kommer att granskas av Arbetsmiljöverket i en EU-gem...

Utgifter för att söka arbete

Skatteverket har förtydligat vad som gäller för kostnader för mobiltelefonabonnemang samt bredbandsuppkoppling i samband med arbetssöka...