Regeringen ändrar på 3:12-förslaget

Regeringen har gjort vissa justeringar i förslaget om nya skatteregler för fåmansföretag. Bland annat lämnas förenklingsregeln orö...

Begränsad uppräkning av skiktgränserna

I en promemoria föreslår Finansdepartementet att den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt endast ska u...

Skatten höjs för utomlands bosatta

Finansdepartementet föreslåt i en promemoria att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent. L...

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen föreslår att skatten ska sänkas för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebä...

Bluffakturor straffbeläggs

För att komma till rätta med problemen med bluffakturor föreslår regeringen att det i brottsbalken förs in en straffbestämmelse om ...

Ansökan om lagfart och inteckning digitalt

Regeringen har beslutat att det ska bli möjligt att digitalt ansöka om bl.a. lagfart och inteckning hos Lantmäteriet. Läs mer

...