Kvalitetssäkrad löneprocess med SALK 2.0

Nu är den här, nya upplagan av SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter – Kvalitetssäkrad Löneprocess. Lönebrans...

Sänkt krav på aktiekapital

Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. ...

Beloppsspärren vid ägarförändring

Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för förvärvet av det be...

Vägavgifterna för tunga fordon höjs och miljödifferentie...

Vägavgiftsnivåerna kommer att anpassas till nya utsläppskrav från och med den 1 juli. Det innebär en höjning av vägavgiften för l...

Nybilspriser vid värdering av bilförmån

Skatteverket har uppdaterat sina föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån. Dessa ...

Moms – Koncerngemensamma tjänster till dotterbolag

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för sin syn på i vilka fall en omvärdering ska göras när ett moderbolag deltar i för...