Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionens dag den 27 september med syfte att uppmärksamma hur viktig tjänstepension,  ungefär 9 av 10 har en tjänstepension vi...

Sveriges talman

Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation. Acklamation innebär att ledamöt...

Arbetslöshetsnivå

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 38, samma nivå som föregående vecka.

Snabb löneökning

Medlingsinstitutets (MI) analys visar en löneutveckling i Europa och USA i liknande eller högre takt jämfört med före pandemin. Kraftig...

Tillämplig ettårsregel

Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbets...

SKV:s experthjälp

Företag som har komplexa beskattningsfrågor kan via en ny tjänst på Skatteverkets hemsida få direktkontakt med en expert hos Skatteverk...