Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan, om de uppfyller bl. a. fullföljdskravet, bli inskränkt skattskyldiga....

Utomståenderegeln kunde inte tillämpas

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom ansett att en persons aktier i ett fåmansföretag var kvalificerade, då ägarna i ett annat...

Finansinspektionen föreslår justeringar i amorteringskrave...

Finansinspektionen föreslår förändringar i FI:s föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Bland annat bör det ...

Bolagsverkets handläggningstider

Bolagsverket har sammanställt en översikt där du kan se ungefär hur lång tid det kommer att ta innan du kan räkna med besked om dit...

Intervju om arbetsgivardeklaration på individnivå

Skatteverket har publicerat en intervju med Pia Blank Thörnroos om arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Från årsskiftet ska a...

Skatteverkets kontrolluppgiftsbroschyr 2019

Skatteverket har nu publicerat en preliminär version av sin broschyr ”Kontrolluppgifter – lön, förmåner m.m.” för inkomståret...