Nya skatteregler för företagssektorn

Riksdagen har beslutat att ränteavdragen i bolagssektorn begränsas från och med den 1 januari 2019. Begränsningen kombineras med en s...

Entreprenörsansvar för lönefordringar i byggbranschen

Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som i...

Verksam enligt reglerna för personalliggare

Verksamma personer ska löpande dokumenteras i personalliggare. Vid bedömningen av om en person är verksam eller inte ska hänsyn tas t...

Personalliggare i verksamhetslokaler

Skatteverket ger i ett ställningstagande vägledning om hur dokumentationen i en personalliggare ska göras av ett arbetspass när verks...

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018

För miljöbilar finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2018 anger ...

Hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands

Förmån av hälso- och sjukvård som tillhandahålls utomlands ska inte tas upp om förmånen avser vård till anställd som tjänstgör...