Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt st...

Viktiga lagändringar

Riksdagen sammanställer viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid halvårsskiftet 2020. Läs mer

Inlägget

Ansökan för omställningstöd

Möjligheten att söka omställningsstöd öppnade 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent...

Uppföljning av stödåtgärder

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya ...

ARN:s beslut kring ersättning för inställda resor

ARN har fattat vägledande beslut i fem ärenden där olika resor ställts in eller avbeställts på grund av spridningen av coronaviruse...

Ändringar i plan-och bygglagen

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 20...