Investeringsbedrägeri

Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande avdragsrätt för kapitalförlust vid investeringsbedrägerier.

Försäljning av solcellsel

Skatteverket har kompletterat ställningstagandet gällande hur ett privatbostadsföretag beskattas vid försäljning av solcellsel med fyr...

Arbetskraftsundersökning

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett fortsatt dämpat läge på arbetsmarknaden i maj med exempelvis fortsatt minskning av tidsbegr...

Föräldraledighet

Försäkringskassans rapporterar en ökning av pappors andel av föräldrapenning och total föräldra­ledighet efter en period med svagare...

Sjukfrånvaro

Försäkringskassan publicerar 2023 års siffror för sjukfrånvaro på detaljerad nivå. De flesta sjukfall startar i januari och under som...

A-kassa inkomstbaserad

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att sökanden av  arb...