Global Payroll Association (GPA) besöker Srf konsulterna

Stockholm visade sig från sin bästa sida när Srf konsulterna tog emot besök från Global Payroll Association (GPA) under tre dagar. G...

Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

För första gången har SKI – Svenskt Kvalitetsindex – genomfört en studie gällande kundnöjdheten för redovisningstjänster. Res...

Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet

Regeringskansliet har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft kring halvårsskiftet 2019....

Fast driftställe i Sverige för polskt företag?

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om ett bolags verksamhet vid en plats för byggnadsverksamhet ska anses ha pågått mer än to...

Bokföring i konkurs

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs. Förslaget har skickats ut på remiss. Läs m...

Redovisning av fusion

Bokföringsnämnden har publicerat ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Förslaget har ...