En effektivare flytträtt för pensionssparare

Finansdepartementet föreslår i en promemoria lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta pensionssparande...

Bankerna tar emot ogiltiga mynt i två veckor till

Det finns 1,6 miljarder kronor kvar av de mynt som blev ogiltiga tidigare i år. Under ytterligare två veckor, till och med torsdag den ...

Ska du flytta för att studera?

När du flyttar för att studera vid universitet eller högskola – kom ihåg att anmäla flytt och folkbokföra dig på studieorten. De...

Konkurser juli 2017

Under juli 2017 försattes 401 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 385 företag under juli 2016, en ök...

Svensk Handel Varningslistan

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfatta...

Finansinspektionens varningslista

Varningar utfärdas när företag försöker verka på en marknad utan att ha nödvändiga tillstånd eller utan att vara registrerade ho...