Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Skattereduktionen avskaffas fr...

Osanna fakturor

Skatteverket har på sin sajt Rättslig vägledning kommenterat Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 februari 2019 gällande osanna ...

Sänkt moms på e-publikationer

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks från 25 procent till 6 procent från och med 1 juli. Det föreslår regeringen i en ext...

Höjt tak för rutavdrag

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 ...

Skattereduktion för gåvor

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs från och med den 1 juli ...

BFN har publicerat 13 filmer om bokföring

För att underlätta för nya företagare och andra som vill lära sig om grunderna i bokföring har Bokföringsnämnden tagit fram films...