Nedsättning jordbruksdiesel

Riksdagen har beslutat om förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och ...

Skattefri laddel

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen und...

Höjt FoU

Riksdagen har beslutat om att högsta sammanlagda avdraget gällande arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling (FoU) höjs från 6...

Riktålder pension

Regeringen har beslutat om en förordning som fastställt den riktålder för pension som ska fastställas årligen och sex år innan den ak...

Ny statistik från SCB

Statistikmyndigheten (SCB) presenterar ny statistik kring näringslivets sammantagna rörelseresultat, vilket ökade med 6,1% under Q1 2023 ...

Nybilspriser

Skatteverket har publicerat föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 för beräkning av den särskilda schablon som ...