Styrräntan höjs

Riksbanken väljer att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent med syfte att få ner inflationen och värna inflationsmå...

Personaloptioner

Skatterättsnämndens förhandsbesked om reglerna för ränteavdragsbegränsning när bolag har utfärdat personaloptioner.

Idéburna organisationer

Kammarkollegiet kommer från och med den 1 januari 2023 ge idéburna organisationer, exempelvis stiftelser, möjlighet att vara med i ett fr...

Tullbefrielser

Företag inom EU som vill ha tullbefrielser och tullkvoter för tillgång till svårtillgängliga råvaror, halvfabrikat och komponenter gä...

Kostavdrag

Skatteverket har publicerat allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader som ska tillämpas från och med beskattningsåret 2023.

Utlandstraktamente

Skatteverket har publicerat allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2023 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänster...