Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har nu lanserat de taxonomier som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K2. Taxono...

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras

Förslaget innebär att vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget därmed ska a...

Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs

Förslaget om återinförandet av skattereduktion för fackföreningsavgift innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda...

Inte diskriminering att neka döv arbetssökande anställnin...

Arbetsdomstolen ansåg inte att en högskola brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lekto...

Bostadsfastighet på landet kunde inte tillföras skogsmark ...

Högsta domstolen har avgjort en avstyckningstvist som rörde förutsättningarna för att tillföra skogsmark till en bostadsfastighet p...

Arbetsförmedlingens utbildningar leder till lägre arbetsin...

Arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får lägre framtida arbetsinkomster ä...