Stigande inflation

Riksbanken meddelar att konjunkturen är stark och att inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser.

Budget antagen

Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, SD och KD.

Värdering av hållbarhet

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer som ska förbättra kvaliteten på värderi...

Brister inom transport och logistik

Arbetsmiljöverket, Polisen och flera andra myndigheters oanmälda inspektioner visar på många säkerhetsbrister inom transport och logist...

JO kritik mot TVV

Justitieombudsmannen(JO) riktar kritik mot Tillväxtverket (TVV) för dröjsmål vid överlämning av överklaganden till förvaltningsrätt...

Personuppgifter till tredjeland

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av perso...