Nu gäller elektronisk betalning för rot- och rutarbeten

Du som betalar för rot- och rutarbeten måste nu göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget. Den nya regeln om e...

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Regeringen föreslår i en proposition att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling...

Moms – Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett...

Den 1 januari 2020 infördes nya omständigheter som ska vara uppfyllda för att säljaren ska kunna redovisa undantag från skatteplikt ...

Moms – Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner

Den 1 januari 2020 infördes en ny bestämmelse som reglerar till vilken omsättning en gränsöverskridande transport ska knytas vid ked...

Moms – Bilagor i tryckta publikationer

Enligt svensk praxis anses tillhandahållandet av tryckning av en publikation och ibladning av en externt producerad bilaga vara två sep...

Kvalificerade personaloptioner

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden uppfyller förfarandet med utfärdande av personaloptioner – där förvärvet...