Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen föreslår i en proposition bland annat att bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent i två steg fram till 2021 och att det...

Skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård slopas

Skattefriheten avskaffas från och med den 1 juli 2018 för arbetstagare som får förmåner av sin arbetsgivare i form av privat hälso-...

Skattetillägg även vid självrättelse

Skattetillägg ska i vissa fall kunna tas ut av personer som på eget initiativ rättat oriktiga uppgifter i inkomstdeklarationen. Riksda...

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Från och med den 1 juli blir det möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen under föru...

Ingen avyttring vid utvidgning av bostadsrätt

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen räknas det inte som en avyttring när en bostadsrätt enligt avtal utvidgas till att avse även en...

Justering av förmånsvärde för lätta lastbilar

När det gäller lätta lastbilar som används som arbetsredskap kan arbetsgivaren efter ansökan få ett beslut från Skatteverket om ju...