Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap ...

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i li...

Lex Laval rivs upp

Svenska fackförbund ska ges rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt ...

Undantag från moms för vissa interna tjänster

Skatteverket anger i ett ställningstagande fem rekvisit som ska vara uppfyllda för att undantaget från skatteplikt avseende moms för ...

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt

En ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreslås i en proposition. Den nya lagen riktar i huvudsak skyl...

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden har nu lämnat sitt betänkande till regeringen. Läs mer

Inlägg...

Stärkt ställning för hyresgäster

Hyresgästutredningen föreslår i ett betänkande bland annat att högre krav ska ställas på hyresvärdens information och att större...