Svagare arbetsmarknadsutveckling

Statistikmyndigheten rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks...

Ändringsbudget

Regeringen föreslår en ändringsbudget med pengar till gasprisstödet till hushåll i södra Sverige, nya möjligheter för skatteanstånd...

Skatteanstånd

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023...

Elstöd till privatpersoner

Elstöd #1 till privatpersoner och som omfattar privatpersoner i elområde 3 och 4 börjar betalas ut från den 20 februari 2023.

Hushållens inkomstutveckling

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en starkare inkomstutveckling under 2021 efter några svagare år, med lägst ökning under 2020. ...

Moms vid trepartshandel

EU-domstolen fastslår krav på uppgift om ”omvänd betalningsskyldighet” på mellanmannens faktura vid trepartshandel för att ...