Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Bokföringsnämnden har beslut om ett nytt allmänt råd, BFNAR 2017:3. K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avs...

Förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer

Förslaget innebär att den nuvarande tioårsregeln slopas och att kapitaltillgångar som ägs av en fysisk person i stället ska anses a...

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redo...

Från den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsv...

Reparationsavdrag när ekonomibyggnad används privat

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen påverkas inte rätten till avdrag för utgifter hänförliga till reparation och underhåll samt o...

Avskrivning på byggnad med tomträtt

Vid beräkning av avskrivningsunderlag för en byggnad som förvärvats tillsammans med tomträtt får hela utgiften för förvärvet hä...

Stora brister i tillsynen av gode män och förvaltare

Tillsynen av gode män och förvaltare har stora brister. Regeringen bör därför ta ett större ansvar för att åstadkomma ökad rätt...