Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid kortti...

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridi...

Nya verktyg för att bekämpa fusk vid korttidsarbete

Regeringen ger nu Tillväxtverket och Skatteverket flera nya möjligheter att kontrollera företag som får stöd vid korttidsarbete. Syf...

Moms vid kundförluster med anledning av corona

Skatteverket listar i ett ställningstagande ett antal omständigheter som ska vara uppfyllda för att säljare ska få sätta ner skatte...

Utländsk juridisk person som näringsbetingad andel

Reglerna om näringsbetingade andelar omfattar en utländsk företeelse om den i tillräcklig utsträckning motsvarar ett svenskt aktiebo...

Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101

Regeringen inför en tillfällig höjning av taket i a-kassan från ersättningsdag 101. Arbetsmarknadsdepartementet har sammanställt et...

Målgruppen för Allmänna arvsfonden utökas med äldre per...

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Regeringen föreslår nu att...