Ökad orderingång

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ökad produktion inom näringslivet i februari 2024 jämfört med januari 2024, men en minskning m...

NatSam2030

Nationella samordnaren för Agenda 2030 (NatSam 2030) har överlämnat slutredovisning av uppdrag att koordinera och stödja regeringen i ge...

Industrins orderingång

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 4,6 % i februari 2024 jämfört med januari, men minska...

Förenklingsråd

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader med uppgift att bl.a. föresl...

BNP

Statistikmyndigheten (SCB) publicerar BNP-indikatorns preliminära sammanställning som visar att Sveriges BNP ökade med 0,1% i februari, s...

Arbetslöshetsnivå

Statistikmyndigheten rapporterar om närmare 355 000 personer inskrivna som arbetslösa i mars, ca 19 000 personer fler jämfört med ett å...