Moms vid uthyrning av sjukvårdspersonal

Sjukvårdstjänster är enligt mervärdesskattelagen undantagna från skatteplikt. Men det undantaget gäller inte när ett bemanningsfö...

Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning

I ett nytt ställningstagandet godtar Skatteverket en förenklad modell för förmånsberäkning av elektronisk utrustning när det gäll...

Beslut om rot och rut som fil-format

Nu hittar du som har ett rot- eller rutföretag Skatteverkets beslut om utbetalning som fil-format i e-tjänsten Rot och rut-företag. Du...

Varning för andrahandsinloggning med BankID

Skatteverket varnar för att logga in mot Skatteverket via privata företags webbplatser. Sådan okontrollerad andrahandsinloggning inneb...

Nya regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen föreslår i en proposition att reglerna om varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas. Genom förslagen geno...

Förslag om skärpta CFC-regler

Regeringen har lämnat ett förslag om skärpta CFC-regler till Lagrådet. Reglerna gäller när ett utländskt, lågbeskattat bolag ägs...