Moms – Omsättning av vara och leverans

Enligt Skatteverkets bedömning ska uttrycken omsättning av vara och leverans tolkas på ett sätt som är konformt med EU-rätten. I et...

Rapporteringsplikt för skatterådgivare

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare har nu lämnat ett betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att se över m...

Moms – Skattesats för ätfärdiga växter i kruka

Skatteverket anser att ätfärdiga kryddväxter och sallader i kruka är livsmedel som omfattas av den reducerade skattesatsen för moms,...

Valutakurser till deklarationen

Skatteverket hänvisar i vissa texter till Riksbankens mittkurser som publiceras varje månad. Riksbanken har nu även sammanställt en t...

Nya avgifter hos Bolagsverket

Från och med den 1 februari 2019 kommer Bolagsverket att ändra vissa avgifter för bland annat aktiebolag, enskilda näringsidkare, ek...

Tre miljoner kan få skatteåterbäring i april

I år kan fler få sin skatteåterbäring redan i april. Skatteverket förenklar och tar bort kravet på anslutning till säker digital b...