Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet 2018

Regeringskansliet har sammanställt ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar so...

Avdrag för klimatkompensation

Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har ...

Montera solcellspaneler utan bygglov

Från och med den 1 augusti 2018 är det fritt fram att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, utan att beh...

Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser

Den 1 augusti kompletterades reglerna om självrättelser av tidigare inlämnade deklarationer. Om Skatteverket offentliggör att en gene...

En ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar i kraft. Lagen ersätter den gamla lagen med samma namn. Med den nya l...

Långa handläggningstider hos Bolagsverket

Bolagsverket har just nu längre handläggningstider för föreningsärenden. För övriga ärenden ökar handläggningstiden under hela...