Lagändringar från och med 1 juli 2019

Den 1 juli, 21 juli och 1 augusti träder ett antal nya lagar, lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här listar vi några av de...

Srf konsulternas remissvar avseende sänkt aktiekapital

I promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska s...

Skattelättnad för arbetsresor

Reseavdragskommittén föreslår i ett betänkande att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad o...

Friskvårdsbidrag om 6 500 kr godtogs inte av HFD

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Det fram...

Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska mi...

Laga grund för avskedande

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagi...