Ändringsbudget #1

Regeringen överlämnar den 18 januari en extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen innehållande bland annat förlängning av ordinari...

Inflationstakt december

SCB rapporterar en inflationstakt på 4,1 procent i december 2021 enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändr...

Varning från FI

Finansinspektionen (FI) varnar för bedragare som just nu påstår sig ringa från FI och erbjuder hjälp att få tillbaka förlorade pengar...

HFD om travmoms

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde förhandsbesked från Skatterättsnämnden att ersättning vid godkänt premielopp ska -mo...

Samordningsnummer

Skatteverket har vid årsskiftet genomfört den första genomgången av samordningsnummer utifrån nya regler som medför vilandeförklarand...

Återbetalning moms

Skatteverket publicerar ställningstagande gällande återbetalning av moms till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför t...