Brister i förebyggande arbete mot penningtvätt

Riksrevisionens nya granskningsrapport visar på brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt med svag tillsyn samt otillräckli...

Uppgiftsskyldighet

Riksdagen har röstat igenom en ny lag om uppgiftsskyldighet för myndigheter, kommuner och a-kassor i syfte att motverka felaktiga utbetaln...

Utländsk skatt

Skatteverket har publicerat två ställningstaganden gällande fördelning av intäkts- och kostnadsposter i spärrbeloppsberäkningen vid a...

KU för samfälligheter

Skatteverket förtydligar att kontrolluppgift (KU) inte ska lämnas för delägares andel av en samfällighets ränteutgifter.

AI förordning antagen

EU:s ministerråd. har formellt beslutat om AI förordningen som är EU:s allmänna reglering av artificiell intelligens.

Slopat krav gällande räkenskapsinformation

Riksdagen har beslutat om att kravet på att räkenskapsinformation som bevaras i original under en viss tid tas bort efter den 1 juli 2024 ...