Nya lagar och förordningar

Regeringen har publicerat sammanställningen av viktiga lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Fallande reallöner

Medlingsinstitutet rapporterar om en tilltagande löneökning på 2,5 % och minskade reallöner motsvarande 3,9 %.

Räntehöjning

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligg...

Sämre jobbhälsa

Årets Jobbhälsoindex visar att en rad olika indikatorer på ohälsa återkommit under 2022 efter ett mycket positivt jobbhälsoår ifjol ...

Flexiblare arbetsformer

Nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar utifrån EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv. Lagändringarna b...

Indrivning återkrav

Myndighetsbeslut om återkrav från förvaltningsmyndigheter kan ske direkt via Kronofogdemyndigheten för verkställande av beslut genom ut...