Skattetabeller för 2020

Skatteverket har nu publicerat de skattetabeller för preliminärskatt som ska tillämpas för beskattningsåret 2020. Läs mer

In...

Sänkt aktiekapital till 25 000 kr

Bolagsverket har sammanställt information om vad som gäller i samband med årsskiftet för den som vill registrera ett privat bolag med...

Kostförmån 2020

Skatteverket har beslutat att kostförmånsvärdena för 2020 ska vara desamma som för 2019. Det innebär att förmånsvärdet av en fri...

Moms – Periodisk sammanställning

Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om periodisk sammanställning som träder i kraft den 1 januari 2020, SKVFS 2019:19. Äldre...

Nya regler om muntlig förhandling

Det har införts nya regler om muntlig förhandling som medger ökad rätt till sådan när enskild part begär det i förvaltningsrätte...

Utbetalning av rot- och rut

Om du har utfört rot- och rut-tjänster under 2019 och kunden har betalat före årsskiftet, så måste din begäran om utbetalning ha k...