Dags att lämna in skattejämkning för nästa år

Den 5 november är senaste dagen att lämna in ansökan om skattejämkning för att den ska gälla från januari 2019. Nytt för i år ä...

Koncernbidrag

Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering, vilken leder till att koncernbidragsrätten ...

Skatteverket öppnar för betalning med Swish

Nu kan du betala in skatt till Skatteverket via Swish. Men det går inte att betala mer än 15 000 kronor per dygn. För större belopp g...

Byråanstånd

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga att upprätta inkomstdeklarationer har möjlighet att få byråanstånd. Sk...

Viktiga datum

Skatteverket har nu uppdaterat sin tjänst Viktiga datum med de inlämnings- och betalningsdagar som gäller dig för dig och ditt föret...

Så här kan du påverkas av Brexit

Den 30 mars 2019 har Storbritannien för avsikt att lämna EU (Brexit). Alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med St...