Ökning av lager

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att svenska företags lager ökade med 17,4 miljarder kronor i fasta priser under första kvarta...

Fast driftställe

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande angående när en anställds arbete i hemmet medför att ett utländskt företag får fa...

Tjänsteresor minskade markant

Antalet utbetalningar  av traktamente sjönk med nästan 40 procent under 2020 jämfört med 2019. I april 2021 började tjänsteresorna ö...

Sanktionsavgifter GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit nya riktlinjer om en stegvis beräkning av...

Förmånsvärde för bilar

Förmånsvärdet för miljöbilanpassade bilar ändras så att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från b...

Arbetslöshetsnivå

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 19, en nedgång jämfört med nivån föregående vecka.