Nya skatteregler för företagssektorn

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning...

Konkurrensklausul i anställningsavtal

Enligt Arbetsdomstolen kan det inte anses oskäligt att redovisningskonsulten i enlighet med den konkurrensklausul som fanns i anställni...

Solcellsanläggning på lantbruksfastighet

Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken fördelats mellan de olika byggnader som anläggnin...

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst....

Moms – begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verk...

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande där man förklarar begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet som...

Bilförmån – Uppdaterad lista över nybilspriser

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 201...