Våra Tjänster

 • Bokslut
  Vi hjälper till med att upprätta årsbokslut.
 • Bolagsbildning
  Om du står inför val av bolagsform, kan vi ge dig goda råd utifrån just dina förutsättningar om vilken bolagsform som passar dig bäst och därefter hjälper vi till med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket.
 • Deklaration
  Vi upprättar deklaration till såväl aktie-, handels-, kommanditbolag som enskilda näringsidkare.
 • Ekonomisk konsultation
  Vi erbjuder konsultation inom hela det ekonomiska området.
 • Lönehantering
  Varje månad lämnar ni in en lönelista till oss, vi ger era anställda lönebesked och en gång per år skickar vi kontrolluppgifter till både anställda och Skatteverket.
 • Löpande bokföring
  Löpande bokföring är ett måste för alla som bedriver näringsverksamhet. Enligt bokföringslagen måste alla kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande dag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.
 • Starta eget-rådgivning
  När du tänker starta eget företag så erbjuder vi rådgivning kring detta samt hjälper till med att upprätta alla handlingar som krävs.
 • Årsredovisning
  Vi hjälper till med att upprätta årsredovisning.
moneyCalculator